لطفا تعرفه رزرو را انتحاب کنید
هتل متل ورود کاربر ورود مدیر واحد ورود نماینده درباره ما

شرکت آب فاضلاب شیراز

0 0
0 0 ~ 0
درباره واحد

در دوران انقلاب فرهنگی اولین خط فاضلاب شیراز با طرح اساتید دانشگاه توسط دستگاه آب شیراز اجرا شد .لازم به ذکر است خط فاضلاب در شیراز در اواخر دهة 1340 جهت انتقال فاضلاب مجموعة دانشگاهی و خوابگاههای ارم از این مجموعه تا رودخانه های فصلی خشک احداث گردید . نام دستگاه آب شیراز در سال 67 به آب مشروب شیراز و سپس به شرکت آب و فاضلاب شیراز در سال 1369 تغییر یافت . این شرکت پس از تصویب اساسنامه در خرداد ماه 1370 به نام شرکت آب و فاضلاب فارس ثبت گردید در سال 1376 آمار مشترکین از مرز 230000 مشترک گذشت و در آن زمان مشکل مشترکین تنها به کمبود میزان توزیع آب در شبکه محدود نبود ، بلکه نیاز به تشکیلاتی که مستقلاً جهت شهر شیراز ارائه خدمت نماید ، احساس می شد . که این مهم در دیماه 1376 تحقق یافت و شرکت آبفای شیراز تشکیل شد.

امکانات واحد
قوانین و مقررات رزرواسیون واحد

رزرواسیون آلاچیق ها فقط مختص پرسنل شرکت آب فاضلاب شیراز می باشد و امکان استفاده برای آنها موجود می باشد.

رزرو اتاق/واحد